polerowanie lastryko

Sposobów na wykonanie trwałej posadzki jest kilka. Jednym z szeroko rozpowszechnionych jest posadzka z lastriko. Stosowany na szeroką skalę w okresie powojennym sposób wykonywania posadzek w budownictwie. Posadzki z lastriko głównie spotkać można w wielu budynkach użyteczności publicznej jak również w obiektach przemysłowych. Powszechnie wykonywane były na powierzchniach narażonych na działanie wody i różnych środków chemicznych. Wiele hal produkcyjnych zwłaszcza w zakładach o profilu spożywczym czy przetwórczym mają posadzki lastrikowe. Budownictwo mieszkaniowe również stosowało tego typu rozwiązanie. Lastriko przez wiele lat dominowało jako główny materiał służący na posadzki w korytarzach i na klatkach schodowych. Posadzki wykonywano metodą wylewania bezpośrednio na betonowe podłoże lub jako prefabrykowane płytki.
Pod koniec XX wieku kiedy rozpowszechniło się stosowanie płytek ceramicznych, zwłaszcza płytek gresowych, zapoczątkował się proces odchodzenia od lastriko. Co prawda jak to w modzie bywa lastriko nieśmiało zaczyna powracać na „salony” budowlane.

Lastriko – co to jest?

Dla przypomnienia zwłaszcza młodszemu pokoleniu, lastriko według definicji jest to „ rodzaj betonowego materiału budowlanego wykonany poprzez zmieszanie wody, cementu i grysu”. Czasami używano jeszcze barwników w celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego. Grys wykorzystywany do produkcji lastriko był różnego pochodzenia. Najczęściej był to nieregularny granulat uzyskany z marmuru, granitu i bazaltu. W połączeniu z cementem i wodą uzyskiwało się jednolity sztuczny kamień. Lastriko poddawane było jeszcze dodatkowej obróbce szlifierskiej.

Renowacja lastriko

posadzka lastryko

Z przytoczonej powyżej krótkiej definicji wiadomo, że lastriko wykonuje się z materiałów znacząco różniących się od siebie. Ta cecha powoduje różne zachowania poszczególnych składników w kontakcie ze otoczeniem. Cement posiada gorsze parametry wytrzymałościowe w porównaniu z grysem. Efekt tego jest taki że podczas eksploatacji różne składniki tworzące lastriko ulegają nierównemu zużyciu. Nierównomierne zużycie powoduje powstawanie ubytków w warstwie cementowej, grys ulega odspojeniu i odrywaniu się od spajającego go cementu. Uszkodzenia mechaniczne najczęściej występujące na schodach osłabiają jednolitą powierzchnię i psują estetykę.
Przystępując do renowacji posadzek wykonanych z lastriko w pierwszej kolejności należy oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń. Następnym etapem jest uzupełnienie ubytków wypełniaczami.
Posadzki w pomieszczeniach przemysłowych wymagają niejednokrotnie wycięcia w uszkodzonym miejscu. Profesjonalna firma wyposażona w odpowiednie maszyny w krótkim czasie dokonuje naprawy i uzupełnienia. Wycinarki i frezarki poradzą sobie z najtwardszą materią. Uzupełnione wycięcia poddaje się procesowi szlifowania i polerowania. Dzięki sprawnie wykonanej naprawie posadzkę bardzo dobrze można przywrócić do pierwotnego wyglądu.
Szlifowanie i polerowanie starych posadzek to proces łatwy do przeprowadzenia przy spełnieniu jednego podstawowego warunku. Warunkiem tym jest posiadanie przez firmę wykonującą usługę, odpowiedniego sprzętu i dobrze przygotowanych do pracy członków zespołu roboczego.

Szlifowanie lastriko

Renowacja lastryko

Szlifowanie i polerowanie posadzek lastrikowych wykonuje się nie tylko w procesie renowacji. Coraz częściej wielu inwestorów wymaga zaprojektowania posadzek z lastriko. Ma to uzasadnienie zwłaszcza w przemyśle spożywczym i przetwórczym. Ostre przepisy sanitarne niejednokrotnie wymagają posadzek bezspoinowych. W przypadku takich projektów posadzka z lastriko bardzo dobrze spełnia te wymogi. Aby zapewnić długotrwałą wytrzymałość i zgodność z przepisami, posadzki z lastriko szlifuje i poleruje się tak jak posadzki z kamienia naturalnego.
Po procesie polerowania lastriko również zabezpiecza się odpowiednimi preparatami stanowiącymi dodatkowe zabezpieczenie.

Schody z lastrico

Pomimo upływu lat i zmieniających się preferencji lastriko w dalszym ciągu wykorzystywane jest jako materiał na schody. Istnieją dwie techniki wykonywania schodów. Jedną z nich jest wylewanie lastrika na mokro na betonowe biegi i spoczniki schodowe. W przypadku tej technologi, lastriko musi zostać wylane na mokro. Następnie podlega szlifowaniu i polerowaniu. Drugą metodą jest stosowanie prefabrykowanych elementów okładzinowych wykonanych na bazie lastriko. Tak jak przy wylewkach tak i tu lastriko wymaga polerowania. Osobną dziedziną jest renowacja schodów z lastrico. Podobnie jak w przypadku posadzek betonowych, metody naprawcze są takie same. Jedyna różnica polega na większej trudności wykonywania szlifowania i polerowania. Dla profesjonalnej firmy wykonującej takie usługi nie stanowi to problemu. Odpowiedni park maszynowy dostosowany do specyficznych warunków pracy pozwala na pokonanie najdziwniejszych trudności.